50th anniversary issue

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Vladimir Mrša
   
Predgovor
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 1 (2012)

♦  Pavao Mildner i Vladimir Mrša
    Pola stoljeća neprekidnog izlaženja časopisa Food Technology and Biotechnology
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 2-6 (2012)
    » Full Text (PDF)


  Vlatko Silobrčić

    Moguća načela politike sufinanciranja znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa u Hrvatskoj
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 9 (2012)
    » Full Text (PDF) 


  Ante Čović

    Zajednica urednika znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa – stavovi o aktualnom trenutku
    i budućnost znanstvenog izdavaštva u RH

    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 10 (2012)
    » Full Text (PDF)  |
» Presentation


  Jadranka Stojanovski

    Plati i objavi! – novi trendovi u znanstvenom izdavaštvu
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 11-12 (2012)
    » Full Text (PDF)  | » Presentation

♦  Svjetlana Luterotti
    Suradnja hrvatskih časopisa s inozemnim izdavačima: Acta PharmaceuticaVersita
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 13 (2012)
    » Full Text (PDF)  |
» Presentation


♦ 
Ksenija Baždarić

    Otkrivanje plagiranja u znanstvenom časopisu
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 14-15 (2012)
    » Full Text (PDF)  |
» Presentation


♦ 
Nenad Raos

    Popularizacija znanosti kroz časopise: između znanosti i novinarstva
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 16 (2012)
    » Full Text (PDF)  |
» Presentation


♦ 
Aleksander Pavko

    Acta Chimica Slovenicamednarodno priznata znanstvena revija
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 17-18 (2012)
    » Full Text (PDF)  |
» Presentation


♦ 
Danko Škare i Želimir Kurtanjek

    Iskustva u izdavanju časopisa iz područja tehničkih znanosti: Kemija u industriji i
    Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 19-20 (2012)
    » Full Text (PDF)  |
» Presentation


♦ 
Nikola Kallay i Tomica Hrenar

    85 godina časopisa Croatica Chemica Acta. Značaj i urednički problemi
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 21-22 (2012)
    » Full Text (PDF)  |
» Presentation


♦ 
Ida Raffaelli

    Humanistički časopisi na razmeđu nacionalnoga i međunarodnoga
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 23-24 (2012)
    » Full Text (PDF)  |
» Presentation


  Renata Franc

    Mogu li znanstveni časopisi iz područja društvenih znanosti utjecati na promjene u društvu?
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 25 (2012)
    » Full Text (PDF)  |
» Presentation


  Lidija Andrijašević, Hrvoje Barić i Srećko Gajović

    Biomedicinski časopisi – borba za izvrsnost kao zalog opstanka
    Food Technology and Biotechnology 50 (1) 26-27 (2012)
    » Full Text (PDF)  |
» Presentation